Banský bezpečnostný technik – BBT

BBT

Naša firma HasPO ako jedna z mála na trhu disponuje osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti banského bezpečnostného technika podľa § 6 ods.4 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti.

Nezáväzná žiadosť o cenovú ponuku pre službu : Banský bezpečnostný technik – BBT

Firma (povinné)

Váš email (povinné)

Počet zamestnancov (aj dohodári)

Vaša správa pre nás

Všetky informácie ohľadom BBT Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0905 271 563