Banský bezpečnostný technik – BBT

BBT

Naša firma HasPO ako jedna z mála na trhu disponuje osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti banského bezpečnostného technika podľa § 6 ods.4 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti.

Nezáväzná žiadosť o cenovú ponuku pre službu : Banský bezpečnostný technik – BBT

Firma (povinné)

Váš email (povinné)

Počet zamestnancov (aj dohodári)

Vaša správa pre nás

Všetky informácie ohľadom BBT Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0905 271 563

HASPO pre Vás otvorilo novú pobočku v meste Košice. Viac informácii v sekcii Kontakt