Pracovná zdravotná služba (PZS)

PZS

Firma HASPO poskytuje komplexné zabezpečenie PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY (PZS) pre pracovné kategórie 1 a 2 na území celého Slovenska

Pracovná zdravotná služba nemusí byť zložitá, vďaka našim verejným zdravotníkom Vám ponúkame komplexné riešenie pracovnej zdravotnej a to spôsobom, že všetky starosti na seba preberáme my a Vy sa tak môžete plne venovať svojmu podnikaniu.

Cenovú ponuku získate jednoducho už za pár minút, vyplnením krátkeho formulára nižšie na tejto stránke.

Pripravili sme pre Vás aktuálny článok o pracovnej zdravotnej službe a oznamovaní kategórie 2 na RÚVZ prečítať si ho môžete po kliknutí sem.

Pracovná zdravotná služba zahŕňa :

– kvalifikované poradenstvo, pracovná zdravotná služba zamestnávateľovi a zamestnancom

– kompletná dokumentácia PZS

– identifikácia a posúdenie zdravotných rizík na pracovisku

– hodnotenie rizík, metodická pomoc pri vyhľadávaní rizík, zisťovanie ich príčin a zdrojov, zisťovanie technických opatrení k ich minimalizácii a spracovanie potrebnej dokumentácie.

– navrhovanie príslušných opatrení z hľadiska ochrany zdravia pri práci

– vypracovanie prevádzkových poriadkov

Nezáväzná žiadosť o cenovú ponuku – Pracovná zdravotná služba

Názov Vašej firmy alebo organizácie (povinné)

Váš email (povinné)

Telefónne čislo (povinné)

Vyberte prosím v akej sfére pôsobíte (povinné)

Počet zamestnancov (vrátane dohodárov)

Okrem PZS mám záujem aj o nezáväznú cenovú ponuku na zabezpečenie týchto zákonných služieb
(možnosť získať zľavu na balík služieb až vo výške 20%):
BOZPPožiarnej ochrany

Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky alebo informácie, môžete ich napísať sem (nepovinné)

Oboznámil som sa s podmienkami ochrany osobných údajov

HOTLINE – všetko ohľadom pracovnej zdravotnej služby 0918 505 584

Novela  zákona  č. 355/2007  Z.z. zo dňa 01.12.2017  prináša dôležité zmeny, ako aj nové povinnosti pre zamestnávateľov, ale aj poskytovateľov pracovnej zdravotnej služby. Najväčšia zmena nastáva v možnosti zabezpečovania pracovnej zdravotnej služby. K uvedenému dňu už nemôžu pracovnú zdravotnú službu vykonávať osoby s odbornou spôsobilosťou bezpečnostného technika, autorizovaného bezpečnostného technika ani bezpečnostno technická služba. Pracovnú zdravotnú službu (PZS) pre kategórie 1 a 2 môže v rámci novely vykonávať iba verejený zdravotník s potrebnou odbornou spôsobilosťou a praxou, prípadne lekár v odbore pracovné či všeobecné lekárstvo.

Ďalšia zmena spočíva v povinnosti posúdiť zdravotné riziká na pracovisku. Pre kategóriu 1 sa posúdenie rizík vypracúva jednorázovo alebo pri podstatnej zmene v pracovných podmienkach. Pre kategóriu 2 sa z pôvodnej lehoty 1 krát ročne periodicita zmenila na lehotu 1 krát za 18 mesiacov.

Úplnou novinkou pri novelizácii zákona č. 355/2007 Z.z. je aj oznamovacia povinnosť zamestnávateľa k príslušnému orgánu verejného zdravotníctva. Táto povinnosť nadobudne účinnosť od 01.07.2018. V praxi to bude znamenať nasledovné, každý zamestnávateľ bude povinný k 31.12. spracovať dokument s informáciami o zamestnancoch vykonávajúcich práce zaradené do 2 kategórie v elektronickej podobe. Prvé zasielanie týchto údajov je povinné pre zamestnávateľov zamestnávajúcich kategóriu 2, 3 a 4 k 31.12.2018 v termíne do 15.01.2019.

Všetky aktuálne údaje a zmeny budeme na našom webe pravidelne aktualizovať. V prípade otázok týkajúcich sa týchto zmien a pracovnej zdravotnej služby nás neváhajte kontaktovať, radi Vám zodpovieme Vaše otázky.

Kategorizácia prác podľa §31 zákona č. 355/2007  Z.z. :

1) Do prvej kategórie sa zaraďujú práce, pri ktorých nie je riziko poškodenia zdravia zamestnanca vplyvom práce a pracovného prostredia.

2) Do druhej kategórie sa zaraďujú práce, pri ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad

poškodenia zdravia, ale nedá sa vylúčiť nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia; nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia zahŕňa neočakávanú alebo nepredpokladanú reakciu organizmu, a to vo forme príznaku alebo odlišného znaku vrátane zmenených laboratórnych hodnôt, alebo zmenených funkčných schopností organizmu, v súvislosti s expozíciou danému faktoru práce a pracovného prostredia.

a) práce, pri ktorých faktory práce a pracovného prostredia neprekračujú limity ustanovené osobitnými predpismi,

b) práce, pri ktorých je rizikový faktor práce ionizujúce žiarenie, ak stavebné, technické a organizačné opatrenia zaručujú, že ožiarenie zamestnancov ani pri dlhodobej expozícii neprekročí limity ožiarenia pracovníkov ustanovené osobitným predpisom.

Pracovná zdravotná služba firmy HASPO je tu pre Vás s pobočkou aj v meste Košice