Pracovná zdravotná služba (PZS)

PZS Košice

Firma HASPO poskytuje komplexné zabezpečenie PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY (PZS) pre pracovné kategórie 1 a 2 na území celého Slovenska

Novela  zákona  č. 355/2007  Z.z. zo dňa 25.6.2014  prináša dôležité zmeny ako aj nové povinnosti zo strany zamestnávateľov, a to zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby pre svojich zamestnancov. To znamená, k doterajším kategóriám (3 a 4) sa touto novelou pridávajú aj kategórie 1 a 2,  ktoré taktiež podliehajú Pracovnej zdravotnej službe.

Pracovná zdravotná služba nemusí byť zložitá, vďaka našim technikom Vám ponúkame komplexné riešenie pracovnej zdravotnej služby pre kategórie jedna a dva, čo zahŕňa:

– kvalifikované poradenstvo, pracovná zdravotná služba zamestnávateľovi a zamestnancom

– kompletná dokumentácia PZS

– identifikácia zdravotných rizík na pracovisku

– hodnotenie rizík, metodická pomoc pri vyhľadávaní rizík, zisťovanie ich príčin a zdrojov, zisťovanie technických opatrení k ich minimalizácii a spracovanie potrebnej dokumentácie.

– navrhovanie príslušných opatrení z hľadiska ochrany zdravia pri práci

Nezáväzná žiadosť o cenovú ponuku – Pracovná zdravotná služba

Firma (povinné)

Váš email (povinné)

Telefónne čislo (povinné)

Počet zamestnancov (aj dohodári)

Vaša správa pre nás

 HOTLINE – všetko ohľadom pracovnej zdravotnej služby 0911 476 162

Kategorizácia prác podľa §31 zákona č. 355/2007  Z.z. :

1) Do prvej kategórie sa zaraďujú práce, pri ktorých nie je riziko poškodenia zdravia zamestnanca vplyvom práce a pracovného prostredia.

2) Do druhej kategórie sa zaraďujú práce, pri ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad

poškodenia zdravia, ale nedá sa vylúčiť nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia; nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia zahŕňa neočakávanú alebo nepredpokladanú reakciu organizmu, a to vo forme príznaku alebo odlišného znaku vrátane zmenených laboratórnych hodnôt, alebo zmenených funkčných schopností organizmu, v súvislosti s expozíciou danému faktoru práce a pracovného prostredia.

a) práce, pri ktorých faktory práce a pracovného prostredia neprekračujú limity ustanovené osobitnými predpismi,

b) práce, pri ktorých je rizikový faktor práce ionizujúce žiarenie, ak stavebné, technické a organizačné opatrenia zaručujú, že ožiarenie zamestnancov ani pri dlhodobej expozícii neprekročí limity ožiarenia pracovníkov ustanovené osobitným predpisom.

Pracovná zdravotná služba firmy HASPO je tu pre Vás s pobočkou aj v meste Košice

NAJ.sk