Pracovná zdravotná služba (PZS)

PZS

Firma HASPO poskytuje komplexné zabezpečenie PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY (PZS) pre pracovné kategórie 1 a 2 na území celého Slovenska

Nezáväzná žiadosť o cenovú ponuku – Pracovná zdravotná služba

Názov Vašej firmy alebo organizácie (povinné)

Váš email (povinné)

Telefónne čislo (povinné)

Počet zamestnancov (vrátane dohodárov)

Okrem PZS mám záujem aj o nezáväznú cenovú ponuku na zabezpečenie zákonných služieb:
BOZPPožiarnej ochrany

Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky alebo informácie, môžete ich napísať sem (nepovinné)

Oboznámil som sa s podmienkami ochrany osobných údajov

Pripravili sme pre Vás aktuálny článok o pracovnej zdravotnej službe a oznamovaní kategórie 2 na RÚVZ prečítať si ho môžete po kliknutí sem.

Novela  zákona  č. 355/2007  Z.z. zo dňa 01.12.2017  prináša dôležité zmeny, ako aj nové povinnosti pre zamestnávateľov, ale aj poskytovateľov pracovnej zdravotnej služby. Najväčšia zmena nastáva v možnosti zabezpečovania pracovnej zdravotnej služby. K uvedenému dňu už nemôžu pracovnú zdravotnú službu vykonávať osoby s odbornou spôsobilosťou bezpečnostného technika, autorizovaného bezpečnostného technika ani bezpečnostno technická služba. Pracovnú zdravotnú službu (PZS) pre kategórie 1 a 2 môže v rámci novely vykonávať iba verejený zdravotník s potrebnou odbornou spôsobilosťou a praxou, prípadne lekár v odbore pracovné či všeobecné lekárstvo.

Ďalšia zmena spočíva v povinnosti posúdiť zdravotné riziká na pracovisku. Pre kategóriu 1 sa posúdenie rizík vypracúva jednorázovo alebo pri podstatnej zmene v pracovných podmienkach. Pre kategóriu 2 sa z pôvodnej lehoty 1 krát ročne periodicita zmenila na lehotu 1 krát za 18 mesiacov.

Úplnou novinkou pri novelizácii zákona č. 355/2007 Z.z. je aj oznamovacia povinnosť zamestnávateľa k príslušnému orgánu verejného zdravotníctva. Táto povinnosť nadobudne účinnosť od 01.07.2018. V praxi to bude znamenať nasledovné, každý zamestnávateľ bude povinný k 31.12. spracovať dokument s informáciami o zamestnancoch vykonávajúcich práce zaradené do 2 kategórie v elektronickej podobe. Prvé zasielanie týchto údajov je povinné pre zamestnávateľov zamestnávajúcich kategóriu 2, 3 a 4 k 31.12.2018 v termíne do 15.01.2019.

Všetky aktuálne údaje a zmeny budeme na našom webe pravidelne aktualizovať. V prípade otázok týkajúcich sa týchto zmien a pracovnej zdravotnej služby nás neváhajte kontaktovať, radi Vám zodpovieme Vaše otázky.

Pracovná zdravotná služba nemusí byť zložitá, vďaka našim verejným zdravotníkom Vám ponúkame komplexné riešenie pracovnej zdravotnej služby pre kategórie jedna a dva, čo zahŕňa:

– kvalifikované poradenstvo, pracovná zdravotná služba zamestnávateľovi a zamestnancom

– kompletná dokumentácia PZS

– identifikácia a posúdenie zdravotných rizík na pracovisku

– hodnotenie rizík, metodická pomoc pri vyhľadávaní rizík, zisťovanie ich príčin a zdrojov, zisťovanie technických opatrení k ich minimalizácii a spracovanie potrebnej dokumentácie.

– navrhovanie príslušných opatrení z hľadiska ochrany zdravia pri práci

– vypracovanie prevádzkových poriadkov

 HOTLINE – všetko ohľadom pracovnej zdravotnej služby 0918 505 584

Kategorizácia prác podľa §31 zákona č. 355/2007  Z.z. :

1) Do prvej kategórie sa zaraďujú práce, pri ktorých nie je riziko poškodenia zdravia zamestnanca vplyvom práce a pracovného prostredia.

2) Do druhej kategórie sa zaraďujú práce, pri ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad

poškodenia zdravia, ale nedá sa vylúčiť nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia; nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia zahŕňa neočakávanú alebo nepredpokladanú reakciu organizmu, a to vo forme príznaku alebo odlišného znaku vrátane zmenených laboratórnych hodnôt, alebo zmenených funkčných schopností organizmu, v súvislosti s expozíciou danému faktoru práce a pracovného prostredia.

a) práce, pri ktorých faktory práce a pracovného prostredia neprekračujú limity ustanovené osobitnými predpismi,

b) práce, pri ktorých je rizikový faktor práce ionizujúce žiarenie, ak stavebné, technické a organizačné opatrenia zaručujú, že ožiarenie zamestnancov ani pri dlhodobej expozícii neprekročí limity ožiarenia pracovníkov ustanovené osobitným predpisom.

Pracovná zdravotná služba firmy HASPO je tu pre Vás s pobočkou aj v meste Košice

NAJ.sk