Ochranné rúško – odporúčané Svetovou zdravotníckou organizáciou

3.50 bez DPH
4.20 vrátane DPH

Bezventilčeková verzia – chráni teda aj pri výdychu čím chráni Vás aj ostatných

Norma KN95 – odporúčana svetovou zdravotníckou organizáciou ako ochrana pred šírením koronavírusu

Účinná ochrana pred infekciami a alergiami. Ústenka s nanovlákenným filtrom, ktorý účinne zachytáva vírusy a baktérie a chráni pred znečisteným ovzduším. Ústenka je určená na jednorazové použitie. Veľkosť ústenky je univerzálna.

Pri starostlivosti o infikovaných pacientov nie je vhodné používať bavlnené masky. Účinnosť materiálu vyrobeného z bavlny nie je vysoká – vlákno nie je dostatočne jemné a nedá sa nabíjať. Maska N95 je taká tenká, pretože používa polypropylén, ktorý je vyrobený z miliónov mikrovlákien navrstvených na seba, ktoré boli trvalo elektrostaticky nabité. Elektrické pole ionizuje vzduch a tlačí ióny hlboko do mikrovlákna, čo umožňuje polypropylénu pôsobiť ako filter.

Pri zakúpeni  produktu FFP2 alebo FFP3 čestne prehlasujem, že som fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá spĺňa jednu z podmienok podľa §4 podľa zákona 69/2020 Z. z. *

Pri odstraňovaní masky uchopte okraje pripevnených popruhov, aby ste masku N95 zložili. Vaše ruky môžu byť v tomto okamihu kontaminované – nedotýkajte sa vnútornej časti respirátora. Potom si umyte ruky mydlom minimálne po dobu 20 sekúnd

200 na sklade

Kategórie:

Popis

 Bezventilčeková verzia – chráni teda aj pri výdychu čím chráni Vás aj ostatných

Odporúčané svetovou zdravotníckou organizáciou ako ochrana pred šírením koronavírusu

Pri zakúpeni  produktu FFP2 alebo FFP3 čestne prehlasujem, že som fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá spĺňa jedno z následovných:

a)poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,6) ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky,
b)zdravotnícki pracovník,7) ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky,
c)orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy,
d)právnicka osobe alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá je podľa osobitného predpisu8) povinná zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky a vykonáva práce uvedené v prílohe tohto zákona, pri ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia,
e)právnická osobe alebo fyzická osobe, ktorá má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“),
f)právnická osobe alebo fyzická – osoba podnikateľ, ktorá poskytuje pohrebné služby na území Slovenskej republiky,
g)zamestnanec súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska úradu pre dohľad,
h)osoba, pri ktorej na to existujú zdravotné dôvody
i)osoba, ktorá distribuuje tieto osobné ochranné prostriedky na území Slovenskej republiky a ktorá má sídlo alebo miesto výkonu podnikania na území Slovenskej republiky a ktorá tieto osobné ochranné prostriedky ďalej predáva alebo prevádza iba osobám uvedeným v písmenách a) až h).

Filtruje minimálne 94 % častíc nachádzajúcich sa vo vzduchu

Na čo netreba zabúdať, aby ste sa ochránili pred koronavírusom?

Že najdôležitejšou ochranou proti koronavírusu je dôkladné umývanie rúk, nechytanie si očí neumytými rukami a vyhýbanie sa chorým ľuďom

Ďalšie informácie

Zadajte dôvod Vašej kúpy

Som poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území SR