Projekt požiarnej ochrany

Prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou – špecialista požiarnej ochrany, poskytujeme našim zákazníkom riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb pri zmene účelu využitia priestoru, rekonštrukciách,či novostavbách. Firma HASPO Vám v prípade zaslania podkladov na matriciach dokáže vypracovať zadanú dokumentáciu protipožiarnej bezpečnosti stavby do 48 hodín.

Ponúkame dlhodobú spoluprácu projektantom a architektom, vypracujeme protipožiarnu bezpečnosť stavby rýchlo a za rozumné ceny. 

V rámci protipožiarnej bezpečnosti stavieb ponúkame tieto služby (klikni pre viac ifnormácii)

Protipožiarna bezpečnosť stavby ( projekt požiarnej ochrany)

Protipožiarna bezpečnosť stavby, takzvaný projekt požiarnej ochrany  je schopnosť stavebných objektov brániť stratám na životoch a zdraví osôb a stratám na majetku v prípade požiaru.

Požiarnobezpečnostná charakteristika

( Poivnnosť vypracovať požiarnobezpečnostnú charakteristiku stavby bola zrušená novelou zákona č. 314/2001 Z.z. s platnosťou od septembra 2015. )

PBS a PBCH

Nezáväzná žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky na projekt požiarnej ochrany :

Názov Vašej firmy alebo organizácie (povinné)

Váš email (povinné)

Tel. kontakt (povinné)

Miesto stavby (povinné)

Počet podlaží (povinné)

Druh stavby dom/admin./výroba (povinné)

Podlahová plocha v m2 (povinné)

Máte podklady v elektronickej forme .dwg ? (povinné)

Dátum do ktorého potrebujete projekt vypracovať

Tu prosím nahrajte podklady k projektu ak ich máte k dispozícii (limit 10MB)

Oboznámil som sa s podmienkami ochrany osobných údajov

HASPO pre Vás otvorilo novú pobočku v meste Košice. Viac informácii v sekcii Kontakt