Protipožiarny náter

Protipožiarne nátery teraz aj  nemeckej značky 

RUDOLF HENSEL

 
Nezáväzná žiadosť o cenovú ponuku na protipožiarny náter:

Firma (povinné)

Váš email (povinné)

Telefónne čislo (povinné)

Miesto dodania (poivnné)

Druh a hmotnosť náteru, alebo iná požiadavka

Oboznámil som sa s podmienkami ochrany osobných údajov

Všetky informácie ohľadom protipožiarnych náterov Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0905 271 563

Protipožiarny náter na oceľpožiarny náter

PLAMOSTOP je protipožiarny vypeňovací náter na báze vodouriediteľných disperzií, retardérov horenia,žiaruvzdorných plnidiel a nadúvadiel.PLAMOSTOP je určený pre požiarnu ochranu oceľových konštrukcií od 15 do 45 min.PLAMOSTOP je vhodný pre vnútorné priestory stavebných objektov s relatívnou vlhkosťou vzduchu do 80%.V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduchu nad 80% možno vhodne uplatniť ako uzatvárací náter S 2163, V 2076, V 2045 atp. v hrúbke cca 50 mikrónov. Protipožiarny náter PLAMOSTOP je vodou riediteľný systém.

Transparentný protipožiarny náterpožiarny nater

PLAMOSTOP TRANS je úplne transparentný protipožiarny náter na drevené konštrukcie. Náterom môžeme dosiahnúť vysokú transparentnosť s kvalitou povrchu použiteľnou pre nábytkarské účely.Pri spotrebe 200 g/m2 dosahuje triedu horľavosti A2 neľahko horľavé stavebné materiály a pri spotrebe 440 g/m2 zvyšuje požiarnu odolnosť zaťažených drevených konštrukcií o 16 minút.

Protipožiarny náter na drevoprotipoziarny nater

PLAMOSTOP D je protipožiarny vypeňovací náter na ochranu dreva proti vzplanutiu. Pri spotrebe 400 g/m2 dosahuje stupeň horľavosti B – neľahko horľavý materiál. (Protokol o skúške SLPO 003-01 H), trieda reakcie na oheň A1. Vyrába sa na báze vodou riediteľnej disperzie, retardérov horenia, žiaruvzdorných plnidiel a nadúvadiel.PLAMOSTOP – D je určený do vnútorných priestorov stavebných objektov s relatívnou vlhkosťou do 80%. Náter je bielej farby. Povrch možno farebne upraviť nástrekom disperzných farieb v maximálnom množstve 150 g/m2 riedenej farby. Protipožiarny náter PLAMOSTOP – D je vodou riediteľný systém. Treba dbať aby nebol dopravovaný, alebo uskladnený pri záporných teplotách.