Protipožiarny náter

Protipožiarne nátery teraz aj  nemeckej značky 

RUDOLF HENSEL

 
Získajte nezáväznú cenovú ponuku na protipožiarny náter vyplnením tohoto krátkeho formulára nižšie:

Názov firmy (povinné)

Váš email (povinné)

Vaše telefónne čislo (povinné)

Miesto dodania (poivnné)

Druh podkladu (poivnné)

Plocha v m2 (poivnné)

Požadovaná požiarna odolnosť (poivnné)

Hrúbka profilu v mm

Umiestnenie náteru

Poznámky alebo špeciálne požiadavky

Oboznámil som sa s podmienkami ochrany osobných údajov

Protipožiarny náter na oceľpožiarny náter

PLAMOSTOP je protipožiarny vypeňovací náter na báze vodouriediteľných disperzií, retardérov horenia,žiaruvzdorných plnidiel a nadúvadiel.PLAMOSTOP je určený pre požiarnu ochranu oceľových konštrukcií od 15 do 45 min.PLAMOSTOP je vhodný pre vnútorné priestory stavebných objektov s relatívnou vlhkosťou vzduchu do 80%.V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduchu nad 80% možno vhodne uplatniť ako uzatvárací náter S 2163, V 2076, V 2045 atp. v hrúbke cca 50 mikrónov. Protipožiarny náter PLAMOSTOP je vodou riediteľný systém.

Transparentný protipožiarny náterpožiarny nater

PLAMOSTOP TRANS je úplne transparentný protipožiarny náter na drevené konštrukcie. Náterom môžeme dosiahnúť vysokú transparentnosť s kvalitou povrchu použiteľnou pre nábytkarské účely.Pri spotrebe 200 g/m2 dosahuje triedu horľavosti B a pri spotrebe 440 g/m2 zvyšuje požiarnu odolnosť zaťažených drevených konštrukcií o 16 minút.

Protipožiarny náter na drevoprotipoziarny nater

PLAMOSTOP D je protipožiarny vypeňovací náter na ochranu dreva proti vzplanutiu. Pri spotrebe 400 g/m2 dosahuje stupeň horľavosti B – neľahko horľavý materiál. (Protokol o skúške SLPO 003-01 H), trieda reakcie na oheň A1. Vyrába sa na báze vodou riediteľnej disperzie, retardérov horenia, žiaruvzdorných plnidiel a nadúvadiel.PLAMOSTOP – D je určený do vnútorných priestorov stavebných objektov s relatívnou vlhkosťou do 80%. Náter je bielej farby. Povrch možno farebne upraviť nástrekom disperzných farieb v maximálnom množstve 150 g/m2 riedenej farby. Protipožiarny náter PLAMOSTOP – D je vodou riediteľný systém. Treba dbať aby nebol dopravovaný, alebo uskladnený pri záporných teplotách.