Revízie a kontroly komínov

Revízie komínov, kontroly a odborné skúšky

Revízie a kontroly  komínov

Naša firma HasPO Vám prostredníctvom našich kominárov ponúka kontroly, revízie komínov a odborné skúšky komínov.

Kontroly, čistenie a revízie komínov a dymovodov :

Na základe lehôt určených zákonom je každá právnická, alebo fyzická osoba povinná zabezpečiť pravidelné kontroly a čistenia komínov a dymovodov.  O tejto kontrola a čistení komína rovnako kominár vydá písomne potvrdenie.

Zákonné lehoty na čistenie komínov a dymovodov :

a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za:

1. štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,

2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,

3. dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,

b) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za

1. dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,

2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.

(3) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.

 

Firma (povinné)

Váš email (povinné)

Druh služby(revízia,skúška,vložkovanie)

Vaša správa pre nás

Oboznámil som sa s podmienkami ochrany osobných údajov

Všetky informácie ohľadom kontroly, revízie komínov a odborných skúšok komínov Vám radi poskytneme na tel.č. 0905 271 563

HASPO pre Vás otvorilio novú pobočku v meste Košice viac informácii v sekcii Kontakt