Technik BOZP

technik BOZP

Firma HASPO disponuje skúseným tímom technikov BOZP, ktorí sú pripravení komplexne zabezpečiť potreby Vašej firmy v oblasti BOZP

Povinnosťou každej právnickej, či fyzickej osoby, ktorá je zamestnávateľom je zabezpečiť vykonávanie BOZP prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, v tomto prípade je to technik BOZP. Naša firma má v poskytovaní služieb v oblasti BOZP viac ako 15 ročné skúsenosti. Počas tejto doby sme zažili množstvo špecifických situácii, pre ktoré sme našli vždy tie najvhodnejšie riešenia. Našu službu technika BOZP sa snažíme vykonávať tak, aby ste Vy mali čo najmenej starostí. Po dohode a podpise zmluvy príde na rad odborný audit, kde zhodnotíme skutočný stav BOZP vo Vašej firme. V prípade nedostatkov vykonáme potrebné zmeny a vypracujeme dokumentáciu BOZP. Od tejto chvíle za Vás myslíme na termíny školení, vykonávame prehliadky pracovísk, spracovávame harmonogram revízií zariadení a zastupujeme Vás pri kontrolách zo strany inšpektorátu práce či iných dozorných orgánov.

A čo cena ?  Každá firma je špecifická, má iný počet zamestnancov, inú fluktuáciu, rôzne riziká. Preto cenovú ponuku zostavujeme na mieru pre každého zákazníka. Vyžiadajte si ju jednoducho cez formulár pod textom.

Nezáväzná žiadosť o cenovú ponuku služby “Technik BOZP” :

Názov Vašej firmy alebo organizácie

Váš email

Tel. kontakt

Vyberte prosím v akej sfére pôsobíte (povinné)

Miesto prevádzky

Počet zamestnancov (aj dohodári)

Okrem BOZP mám záujem aj o nezáväznú cenovú ponuku na zabezpečenie týchto zákonných služieb
(možnosť získať zľavu na balík služieb až vo výške 20%) :
Ochrana pred požiarmiPracovná zdravotná služba (PZS)

Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky alebo informácie, môžete ich napísať sem (nepovinné)

Oboznámil som sa s podmienkami ochrany osobných údajov